تبلیغات
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل (عمومی ) - ورزش معلولین

امروز:

بسمه تعا لی

ورزش معلولین جلسه اول

مدرس استاد مریم ملائی

نقص ) ( ایمپیرمنت ) )IMPAIRMENT

فقدان یا غیر عادی بودن دائمی یا موقتی در ساخت یا عمل جسمی روانی را نقص می گویند

 ( ناتوانی )(دیس آبیتی )DISABILITY

عدم توانایی انجام فعا لیت در حدی که برای یک انسان عادی به حساب می آید که به آن ناتوانی می گویند و ممکن است دائمی یا موقتی باشد و اگر دائمی باشد معلولیت یا معلول می گویند

 هندی کاپ)  ( معلولیت )HANDICAP

عارضه ای که در نتیجه یک نقص بوجود می آید و انجام فعالیت فرد را محدود کرده و یا با مانع مواجه می شود ،معلولیت نتیجه ناتوانی می باشد .

معلول کسی است که قسمکتی از تواناییهای ذهنی و جسمی خودش را به طور دائم یا موقت به دلیل فعالیت و بیماریهای اکتسابی و غیر اکتسابی قبل ، هنگام و یا بعد از تولد از دست داده باشد و برای جبرانش احتیاج به وسیله کمکی یا کمک دیگران دارد .

 ( توانبخشی یا بازتوانی ) ( ری ها بیلیتشین )REHABILITATION   

مجموعه تدابیر و اقداماتی است پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی ، پیرا پزشکی ،اقتصادی ،اجتماعی و حرفه ای که به قصد در مان یا بهبود و همچنین ار تقاع سطح کارایی تا بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی فرد به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می گردد .

اهداف توانبخشی :

جلو گیری از پیشرفت معلولیت ، ارتقاع سطح افکار عمومی نسبت به معلولیت و افراد معلول ، سعی در خود کفایی معلول و قادر سازی وی در برخورد با مشکلات و طبیق زندگی معلول با جامعه .

ورزش معلولین جلسه دوم

مدرس استاد مریم ملائی

انواع معلولیت :

معلولیتهای عصبی دستگاه مرکزی ( مغز – نخاع )

ضایع های نخایی :

     ( 7 مهره )CERVICAL

  (12 مهره )THORACIC

 ( 5 مهره )LUMBAR

 ( 5 مهره ) SACRAL

به معلولیتها نخایی ضایعه نخایی می گویند قطع نخاع اصطلاح درستی نیست .

علل بروز معلولیت :

1- مادر زادی : ژنتیک – استفاده ی مادر از داروهای ضد بارداری – تغذیه نامناسب مادر در دوران بارداری – قرار گرفتن در برابر اشعه ایکس در دوران بارداری  - رعایت نکردن موارد بهداشتی در موقع زایمان .

2- بیماری : فلج اطفال یا پولیو  - سل – رماتیسم

3- حواد ث : تصادفات – زلزله – و اسیبهای شدید به هنگام ورزش

4- جنگ

5- روش جدید زندگی : بیماریهایی که بر اثر تنبلی بیش از حد مانند چاقی بیماریهای قلبی – زخم معده و فشارهای روانی – استفاده از مشروبات الکلی – مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیایی .

6- عوامل مربوط به قبل ،حین و بعد از تولد :

طبقه بندی معلولین :

1- جسمی حرکتی 2- ذهنی 3- حسی 4- اجتماعی

جسمی حرکتی : به چهار دسته تقسیم میشوند :

   ( ضایعات نخایی ) SPINAL CARD INJURIES

شامل ضایعات نخایی

  ( از ناحیه تحتانی دوپا فلج باشد )PARA PLEGI  

   یک طرف بدن فلج باشد )HEMI PLEGI    

   از چهار طرف فلج باشد گردن به پایین )QUADRA PLEGI

فلج مغزی : تمامی موارد نخایی را شامل می شود و همچنین می تواند یک عضو مانند یک دست یا یک پا را شامل شود در حالی که در ضایعت نخایی جفتی می باشد .

: فلج اطفال یا پولیو – ناهنجار یهای ارتو پدی – رماتیسم و یا موارد  مفصلی.  ( قطع عضو )AMPUTAION  

اختلالات بیولوژیک

معلولیت ذهنی : عقب ماندگی ذهنی که سه نوع می باشد 1- آموزش پذیر 2- تربیت پذیر 3- ایزوله

معلولیت حسی : بینایی و شنوایی بینایی دونوع می باشد کاملا نابینا و نیمه بینا . شنوایی نیز دو نوع می باشد کاملا ناشنوا و نیمه شنوا .

بیماران روانی :دارای شخصیتی ناسازگار هستنند .

معلولین اجتماعی : مثل معتادین – متکدیا یا همان گداها – بچه های ولگرد – سالمندان .

 

) یا پولیو :Poliomyelitis(  فلج اطفال :

اعامل این بیماری ویروس می باشد و فرد را از لحظ حرکتی دچار اسیب می کند این ویروس وارد دستگاه عصبی شده و روی قسمت قدامی نخاع تاثیر می گذارد و هرچقدر قسمتهای بالایی آسیب ببینند فلج بیشتر خواهد بود و فلج اطفال بیشتر در کسانی است که از نظر ایمنی بدنی دچار مشکل هستند 50درصد این معلولیت در سنین کمتر از 5 سال صورت می گیرد از علائم اولیه آن می توان به : تب ، گلودرد ، آبریزش بینی ، اشاره نمود درواقع همان علائم سرماخوردگی می باشد بعد از 10 الی 14 روز علائم بسی حرکتی و فلج بروز می کند .

دونوع فلج اطفال داریم : 1- پولیو نخاعی 2- پلیو بصل النخاعی

در پولیو بصل النخاعی که مربوط به : ( دستگاه تنفس – دستگاه گردش خون – تنظیم دمای بدن ) می باشد

در این عارضه ممکن است هر کدام از دستگاهها مورد هدف حمله ویروس قرار گیرد و اگر در قسمتهای بالاتری قرار گیر فلج با شدت بیشتر خواهد بود و ممکن است باعث مرگ نیز شود .

همی پلژی : ( فلج نیمی از بدن ) در این نوع فلج مغز  کارائی خودش را از دست می دهد در اثر عدم رسیدن اکسیژن به مغز سلولهای یک طرف مغز دچار آسیب می شوند از جمله علتهای بز همی پلژی صر به ، تمورهای مغزی ،خونریزی مغزی، ضایعات عروقی (مانند لخته شدن خون ) ترمبوز ، آمبلب و فشار خون بالا می باشد .

یکی از مشکلات که افراد دارای همی پلژی با ان روبرو هستتند اسپازم عضلانی می باشد که در ان شانه رو به پایین ،بازوها چسبیده به تنه ، ساعد با پرونیش چسبیده به تنه و کف  دست به طرف زمین و انگشتان در حالت فلکشن ئو شصت انگشت نیز به سمت داخل ، ران در حالت اد داکشن ( نزدیک به هم ) ،زانوها در حالت صاف ،مچ پا به طرف زمین، پاشنه به طرف بالا ، لبه ی پا و پنجه ها به سمت زمین قرار می گیرد .

پارا پلژی: ( فلج دو اندام و از کمر به پایین می باشد)

تترا پلژی: ( که در آن چهار طرف بدن دچار فلج می شود )

 )Cp فلج مغزی : (

این ضا یعه در مغز اتفاق می افتد و بستگی به قسمت اسیب دیده هست و بیماریی است که ویروس در ان نقشی ندارد .30 درصد از آن قبل از تولد و 60 درصد ان در هنگام زایمان اتفاق می افتد .

 )Amputation آمپوتیشن یا قطع عضو : (

خارج کردن یک اندام یا قسمتی از اندام را از بدن آمپولی یا قطع عضو می گویند .  و می تواند مادر زادی باشد و یا اکتسابی ( که فرد بعد از تولد ممکن است در یک سانحه تصادف ، بیماری مثل دیابت ، جنگ و یا بر اثر سوختگیهای شدید که باعث مردن بافت می شود و یا سرمازدگی  بوجود آمده باشد .

یکی دیگر از عوامل قطع عضو سر طان می باشد .

مشکلات قطع عضوها :

عمل جراحی : باید مشکالاتی که عمل جراحی برای قطع عضو انجام می شود و در دهای عمل و بع آن  را تحمل کنند ..

احساس خیال ( فانتوم ) : بعد از قطع عضو افرا احساس در د ،خارش و سایر ... را دارند بطور مثال احساس خارش کف پا می کنند در حالی که پا از زانو به پایین قطع می باشد .

درد در باقیمانده عضو : دردهای بسیار شدیدی در باقیمانده عضو احساس می شود .

فلکشن کانتراکچر : قرار گیری مفصل در یک وضعیت ثابت بطور مثال افرادی که از قسمت زیر زانو پایشان قطع شده تمایل دارند پارا به سمت داخل نگه دارند و یا آبداکشن کرانتراکچر به سمت بیرون .