تبلیغات
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل (عمومی ) - تاریخ تربیت بدنی

امروز:

 

هدفهای تربیت بدنی در دوران باستان :

تربیت بدنی دوران باستان سه دوره بود در دوران اولیه انسان بدون لباس بود و برای حفاظت از غار استفاده می نمود همچنین از غارها برای محافظت از بادها ، گرما و باران استفاده می کرددند .استفاده ار آتش ،ساختن ابزار و تیر از سنگ و استفا ده از سنگ چخماق و بعد ساختن کوزه و ابزار و تیر و کمان برای شکار و جنگ و محافظت از خود .

اهداف تربیت بدنی در دوران باستان :

1- تکامل و توسعه استعدادهای جسمانی

2- ایجاد گرروههای همکاری قوی

3- ایجاد سرگرمی

برای بررسی تربیت بدنی در تمام کشور ها به سه مورد زیر توجه می کنیم

1- هدف تعلیم و تربیت

2- هدف تربیت بدنی

3- شیوه انجام فعالیت

تر بیت بدنی در مصر :

در دوران مصر باستان فراگیری خواندن و نوشتن و تعلیم و تربیت مخصوص قشر خاص  نجیب زاده گان بود اکثر افراد به خاطر شغلشون به تمرینات می پررداختند مانند نظامیان ، کشاورزان ،آهنگران و تربیت بدنی به لحاظ سلامتی کمتر مورد توجه قرار می گرفت در این دوره تعلیم و تربیت به مانند انسانهای اولیه بود ورزشهای شنا ، شطرنج ، ژیمناستیک ، بالا کشیدن وزنه و مبارزه با نیزه ، بازی با توپ و تور وجود داشت .

تربیت بدنی در بین النهرین :

تربیت بدنی در این دوران بصورت عملی بود و کارهای انجام می گرفت که در زندگی کار برد داشت چون در آن زمان بابل یک شهر تجار ی بود مردم این شهر به زبانهای مختلف آشنا بودند .

بابلیها ،آشوریها  در این حکومتها کودکان  بیشتر مورد اموزش قرار می گرفتند آشوریها به مهارتهای رزمی اهمیت می دادند و تربیت بدنی این دو نیز به مانند انسانهای اولیه بود تمرینات بدنی بیشتر به صورت سرگرمی بود و به شکار می رفتند و برای جنگ آماده می شدند .

تربیت بدنی در چین باستان :

در چین باستان بوجود آوردن شرایطی بود که افراد بتوانند به خوبی انجام وظیفه نمایند و در آینده مشاغل دولتی دریافت کنند و از عهده و ظلایفی که بر عهده آنان گذاشته می شود بر آیند سالهای موفق پینیها در زمان پادشاهی به نام چاردیناستی بود  او گفته بود که (( هدف تعلیم وتربیت پرورش بدن و روح بود چینیهای باستان معمولان سوار کار ی و تیر اندازی را بیشتر ترجیح می دادند . چین در زمان قدیم فوتبال هم داشت .بوکس چینی های باستان مشهور بود و از دستکش استفاده نمی کردند و از فرماندهانشان که از معروفترین انها (( هند سینگ )) بود علم جنگ را می آموختند و قبل از چین در مصروجود داشت که مصریان علم جنگ را با استفاده از بازی شطرنج اموزش می دادند .

تربیت بدنی در هندوستان :

هندوها به امور دینی بیشتر اهمیت می دادند و قدرت بدنی از اهمیت چندانی برخوردار نبود 5 فرقه در هندوستان وجود داشت برهمنهایا (روحانیون ) ،شاتلیاز ها (جنگجویان ) وایسیاس (دهقانها ) توسیاهیگری یا مشاغل دولتی و سودراسها یا گارگران .

و زمانی که هر کدام از اینها سر کار می آمدند به روش خود حکومت می کردند برای مثال شاتلیازها به جنگجوی و آموزش نظامی اهمیت می دادند در هند  دردوران مسیحیان به امور جسمانی بیشتر اهمیت می دادند و حتی مدرک فنی هم کسب می نمودند .

تربیت بدنی و ورزش در اسلام

اسلام عنایت خاص به جسم دارد .

پیامبر اکرم (ص ) می فرماید : تندرستس با ارزشترین نعمتها است و برای پرورش تن و نیرومند سازی می فرماید : مومن نیرومند بهتر و محبوبتر از مومن ناتوان است و برای جلب توجه مسلمانان بدن را شخصیتی مستقل و صاحب حق قرار داده و فرموده : بدن تو حقی دارد که باید ادا کنی .

پرورش بدن به منظور حفظ تندرستی و نیرومند ساختن جشم از ضروریات اسلام شمرده شده است .

تضعیف جسم در روشهای غیر اسلامی همان روشهای هندی در اسلام پذیرفته نیست همچنین داشتن جسم سالم هم تنها شرط و زمینه است نه هدف و غایت .

اسلام تن و روان نیرومند را وسیله ای سودمند برای رسیدن به هدف نهایی که همان جلب رضایت خداست می داند .

هر فعالیتی که جسم و جان ادمی را با نشاط و نیرومند سازد از نظر اسلام مورد تایید و پذیرفتنی می باشد .

اسلام ورزش و فعالیتهای جسمانی مجاز را به دو دسته تقسیم می نماید :

- بازیها و فعالیتهای گروهی نوجوانان و کودکان

- فعالیتهای رزمی به منظور کسب مهارتهای جنگی و نظامی

کسب مهارتهای جنگی برای شرکت در جهاد  را نیز از ضروریات می داند و باوجود اینکه هرگونه شرط بندی در اسلام حرام است شرط بندی در اسب سواری و تیراندازی حلال است .

ورزش شنا نیز به سبب نقشی که در نجات افراد دارد از نظر پیامبر مهم شمرده شده است و از توصیه های ایشان می باشد و آن را بهترین سر گرمی می شمارند و می فرمایند به فرزندان خود شنا و تیر اندازی بیاموزید .

بهداشت و حفظ سلامت جسم و جان مسلمانان در اسلام بسیار اهمیت دارد

پیامبر اکرم (ص9 می فرماید :

تفریح کنید و بازی کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شود .

سرزمین عربستان انسان را سخت جان و جنگجو می پروراند و این جنگجویی با عصبیت جاهلی و روح ناسیونالیستی همراه گشته بود و ریشه بیشتر خونریزیها نیز این چنین بود .

صحرا نشینان می گفتند : ((خون را جز خون نمیوید ))

ورزش و تربیت بدنی در عربستان به صورت پهلولنی و رزمی و درجنگها به صورت تن به تن و گاه مسابقات شتر سواری ،اسب سواری ،تیر اندازی ، نیزه پرانی و شکار و وزنه برداری مطرح بود .

و نقس حضرت علی (ع) و امام حسن و حسین که در نزد پیامبر کشتی می گرفتند بسیار چشمگیر بوده است و احادیث و روایات بسیاری در باب سبق و رمایه آمده است که دلیل بر اهمیت و ارزش تربیت بدنی در اسلام می باشد .

به دلیل آب و هوای گرم و خشک عربستان شتر سواری از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و حضر محمد (ص) نیز شتران بسیاری داشت که نام یکی از آنها جدعا بود .

اسب سواری در زمان حضرت محمد (ص) در سا ا پنجم هجری مسابقه ای بر گزار شد در مدینه که عبدالله ابن عمر در آن به مقامی رسید و میدان سوار کاری مسلمین در صدر اسلام حلبه نام داشت که در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز این سنت سوارکار حفظ شود و رصا فه دمشق را که یکی از میدانهای اسب دوانی بود ساختند و در آن زمان در میدان اسب سواری نی بلندی را به نام السبق در زمین فرو می بردند و هرکه زودتر آن را بر می داشت اول می شد .

شمشیر زنی نیز اهمیت داشت و مسلمین شمشیر های خود را از کشورهای مانند یمن ، هند ، شام ،و خراسان وارد می کردنند و به آنها عتیق می گفتند .

یکی از معروفترین شمشیر ها در دوران اسلام شمشیر ذولفقار حضرت علی (ع) بود که دارای 18 دندانه بود و حضرت با آن شمشیر در جنگها افراد بسیاری از دشمن از جمله طلحه ابن عثمان ر ا به جهنم فرستاد .

تیراندازی را مسلمین بسیار نیکو می دانستند و در ان مهارت بسیاری داشتند و یکی از موجبات غلبه مسلمین بر رومیان داشتن مهارت بالای تیر اندازی بود

حضرت محمد (ص) می فرماید : تیر اندازی بیاموزید و سوار کاری اما من بیشتر دوست دارم تیر انداز باشید  تا سوار کار . و همچنین می فرماید نیرو در تیر اندازی است .

کشتی نیز در دوران اسلام ب دلیل تن به تن بودن مبارزات و هل من مبارز طلبیدن از اهمیت زیادی برخوردار بود و امام علی (ع) عمر بن عبدود را بالا برد و بر زمین کوفت و بر روی سینه اش نشستند .

نیزه اندازی نیز در این دوران با اهمیت بود .

شنا یکی از ورزشهای پراهمیت در اسلا م بود

دو  نیز و مسابقه دویدن حضرت محمد (ص)  با عایشه نیز گواه بر این موضوع می باشد که در دور ال عایشه اغر و چابک بود و توانست از پیامبر ببرد ولی در دور بعد که چاق و فربه شده بود به پیامبر باخت . 

 

تربیت بدنی در ایران باستان

 

اقوام هم نژاد به دو گروه تقسیم شدند عده ای به هندوستان رفتند و گروهی دیگر که خود را آریا یا ابریا (بمعنی دوست باوفا )می نامیدند در سرزمینی در اسیای غربی واقع بود و ایران کنونی و افغانستان و ترکمنستان و قفقازیه راشامل می شد سکنی گزیدندو انجا را ایران به معنی مکان اریائیان خواندند .

بهترین هدفهای اموزشی ایرانیان تربیت خدمتگذارانی لایق و شایسته برای کشور خلاصه می شود.

اهداف آموزشی ایران باستان به پنج دسته تقسیم می شود :

1- هدف دینی و اخلاقی 2- هدف بهداشت و تندرستی 3- هدف جنگی 4- هدف اقتصادی 5- هدف سیاسی

دولت ماد : در قرن هفتم قبل از میلاد دولت ماد تشکیل شد در این عهد پرورش اسب و استفاده از ان مورد توجه بود ودر زمان هوخشتر مادی قشونی بوجود امد که پیاده نظام ان مسلح به تیر و کمان و شمشیر بود و سواره نظام تیر اندازان ماهری بودند که از کودکی اسب سواری،تیراندازی و قیاچ زدن عادت کرده بودند .

پارسیان (هخامنشیان ): در این عهد تقویت قوای جسمانی و پرداختن به ورزش رونق داشت .گزنفون می گوید : در هر شهر پارس محلی بنام الونزا که میدان تعلیم فنون جنگی و ورزشها است وجود داشت و از چهر قسمت تشکیل شده بود که در رده های سنی مختلف به ورزش می پرداختند .هردوت می گوید : ایرانیان به فرزندان خود سه چیز را می اموزند1- اسب سواری 2- تیراندازی 3- راستگویی

 ورزشها در دوران هخامنشیان :1- عدت به زود خیزی 2- شنا 3- اسب سواری 4- چوگان بازی در زمان هخامنشیان زمینی برای سوار کاری بود که به آن چرتا می گفتند 5- زوبین 6-تیر اندازی 7 -قیقاج زدن 8- نبردها (مسابقات)در این عصر ورزشهایی مانند کشتی ، ارابه رانی ،کوهنوردی و مشت زنی را نام برد .

پار تها یا اشکانیان : کلمه پهلوانان از پرتو که همان پارتی و اشکانی می باشد گرفته شده است ورزشها ی متداول این دوره عبارت بودند از راهپیمایی ،دویدن ،شمشیر زنی ،نیزه اندازی ،تیر اندازی و ارابه رانی .

ساسانیان : فنون کشتی در این دوره گسترش یافت و در زبان پهلوی گتیک می کفتند (کمربند مقدس)در این دوره سواره نظام از اهمیت بیشتری برخوردار بود وفیل رانی نیز اهمیت ÷یدا کرده بود در دوره ساسانی بود که شطرنج از هندوستان به ایران آمد .

پادشاه مغول مشت زنی و کشتی دوست داشت زورخانه در زمان مغول بوجود آمد

تیمور دوستدار شطرنج بود و اسم پسرش را شاهرخ گذاشته بود .

تربیت بدنی در ایران بعد از اسلام

در ایران تربیت بدنی و ورزش در سه جمعیت فتحیان ،عیاران و شطاران مشاهده می شود

1- فتحیان : جوانمردی و مردانگی و توسعه اسلام هدفشان بود در قران در سه مورد یادی از جوانمردی شده است یکی درمورد حضرت ابراهیم (ع) و دومی در مورد یوسف (ع) و سومی در مورد اصحاب کهف .

گفته می شود که چون نادر شاه با تبر حمله می کرد به همین دلیل تبر خان می گفتند و به نظر او مرد باید ورزش ،شکار وهنرو ادب داشته باشد امام علی (ع) نمونه و سمبل فتحیان بشمار می روند

ادامه دارد .....