تبلیغات
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل (عمومی ) - چگونه مفید درس بخوانیم ؟

امروز:

چگونه مفید درس بخوانیم ؟
مقدمه:مساله بهره وری و استفاده ی صحیحاز وقت و انرژی ای کهبرای مطالعه می گذاریم مساله بسیار با اهمیتی است که بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان از آن غافل اند.
به طوری که گاه بسیاری از دانش آموزان را میبینیم که بارها وبارها کتابی را می خوانند و پس از صرف وقت زیاد بدون اینکه اطلاعات قابل ملاحظه ای از کتاب را درک کرده باشند خسته و کوفته کتاب را به کناری می گذارند و ادعا می کنند که مطالب کتاب حجیم و سنگین است ومغز ما توانایی درک آنها را ندارد همچنین با دانش آموزانی مواجه می شویم که مطالب درسی را خوب می خوانند وبه خاطر می پارند ولی در جلسه امتحان دچار فراموشی شده و هرچه فکر می کنند نمیتوانند مطالب فراگرفته شده را به خاطر بیاورند؟!  این دانش آموزان هم وقت خودو هم انرژی خود رابه هدر می دهند.چرا که مطالعه کردن نیز مانند بسیاری از فعالیت های زندگی دارای فنون و مهارت هایی استکه به کارگیری آنها باعث می شود که با تلاش کمتر بهره ای بیشتر از کارمان ببریم وبیهوده انرژی مان را هدر ندهیم .فنون و مهارت های مطالعه:?ـمهم ترین و اصلی ترین نکته در مطالعه برنامه ریزی است.روز و ساعتی که می خواهیدیک مطلب را مطالعه کنید از قبل تعیین کنید وبعد به سراغ کتاب بروید.?ـزمان مطالعه تان را بین ساعت ? صبح تا ?? شب قرار دهید و تا نیم ساعت پس از بیدار شدن از خواب نیز مطالعه نکنید.?ـ خود را به مکان خاصی برای مطالعه کردن محدود نکنید سعی کنید با تمرین کردن در همه ی مکان ها حتی مکان های شلوغ هم مطالعه کنید.بهترین مکان برای مطالعه خانه است زیرا همیشه در دسترس می باشد.?ـ ورزش کردن و داشتن تحرک جسمانی در  فراگیری بهتر به شما کمک می کند روزانه حد اقل ?? دقیقه ورزش کنید.?ـ کتاب را در ? مرحله بخوانید. در مرحله اول بصورت سریع و کلی و روزنامه وار به مطالب کتاب نگاهی بیندازید و از خود سوال کنید. در مرحله دوم به صورت عمیق و دقیق مطالب را خوانده و ضمن مطالعه نکات مهم را در آورده و آنها را بصورت طرح شبکه ای از کل به جزء سازماندهی کرده و در کاغذی یادداشت کنید. چرا که با سازماندهی اطلاعات مطالب کتاب در مغز شما بصورت منظم هر یک درجای خود قرار می گیرند و بازیابی آن راحت انجام می شود.در مرحله ی سومکتاب را مرور کرده واز خود بپرسید و پس از پایان مطالعه کتاب با دوستتان در باره ی مباحث آن مباحثه کنید.?ـ پس از نیم ساعت مطالعه پنج دقیقه استراحت کنید و به خود پاداشی بدهید تا به مطالعه علاقه پیدا کنید(مانند خوردن خوراکی مورد علاقه)?ـ هنگامی که احساس خستگی می کنیدمی توانید با تنفس عمیق و شل و سفت کردن اندام هایتان انرژی از دست رفته را جبران کنید.?ـ همزمان با مطالعه کار دیگری انجام ندهید(مانند تماشای تلویزیون) تا تمرکز شما به حد اکثر برسد.?ـ همیشه به یک صورت و در یک حال مطالعه نکنید. بلکه مقداری راه بروید.مقداری روی صندلی بنشینید و...??ـ همه جای کتاب را مطالعه کنید جدول ها نمودارها عکس هاو... . هیچ جای کتاب رابدون مطالعه نگذارید.??ـ برای فراگیری بهترمطالب را در ذهنتان بصورت زنده و مصور تجسم کنید.??ـ برخی از مطالب درسی را بصورت داستان در بیاورید تا بهتر آنهارا درک کنید و فراموش نکنید.??ـ برای جلو گیری از فراموش کردن اعداد آنهارا بصورت کلمات رمز در بیاورید و حفظ کنید مثلا" عدد ?? را بصورت  کلمه ی نی در بیاورید و حفظ کنید که حرف اول نه و یک است.??ـ برخی از واژه های سخت و مشکل لاتین را به نمونه ی مشابه آن در فارسی تبدیل کنید تا راحت تر بتوانید آن را به خاطر بسپارید. مثلا" کلمه ی آندره مارلو(نویسنده کتاب ضد خاطرات) را می توانید تبدیل به کلمه ی فارسی آن(( دره مال رو))  کنید و به خاطر بسپارید.??ـ یکی از روش های جلوگیری از فراموشی داده ها استفاده از گره ی مکانی است. در این روش شما مطلب درسی را با یک مکان واقعی پیوند می زنید. مثلا" برای به خاطر سپردن نام ((بل)) مخترع تلفن.می توانید اینگونه برای خود تصویر سازی کنید در اتاق خوابم دراز کشیده بودم که ناگهان تلفن زنگ زد.فورا" گوشی را برداشتم و دوستم بل بود که می گفت: الو.الو صدا میاد؟??ـ مطالب شبیه به هم رابهتر است طبقه بندی کنید.تا فراموش نشوند مانند طبقه بندی زیر:گروه اول:کتاب-روزنامه-مجلهگروه دوم:میز- صندلی-کاناپهگروه سوم:خودکار-جوهر-مداد??ـ برخی از مطالب را اگر بصورت شعر در بیاورید.بهتر یاد می گیرید مانند شعر زیر که برای درک یکی از فرمول های ریاضی بکار می رود:سینوس چوبر فرق کسینوس نشیندتانژانت پدید آید و برعکس کتانژانت??ـ  برخی از درس ها را اگر بصورت آهنگین و و موسیقایی حفظ کنید بهتر فرا می گیرید مخصوصا" کودکان به مطالب آهنگین بیشتر علاقه نشان می دهند.??ـ استفاده از حرف اول کلمات نیز روش مناسبی است که برای یادگیری مطالب فرار و شبیه هم می توان از آن استفاده کرد. مثلا" برای به خاطر سپردن آثار نظامی می توان از کلمه ی (ملخها) استفاده کرد که حرف اول کلمات: مخزن الاسرار  لیلی و مجنون  خسرو و شیرین  هفت پیکر   و اسکندر نامه  می باشد.??ـ می توانید از طریق تصویرسازی ذهنی مطالب درسی را با حیوانات و اشیاء جاندار مر بوط کنید و آنها را راحت تر به خاطر بسپارید.برای نمونه می توان  برای یاد گرفتن حرف F انگلیسی آن را به آچار فرانسه تشبیه کرد و به خاطر سپرد.??ـ پس از خواندن کتاب آن را به کناری نگذارید چرا که پس از یک روز ?? درصد مطالب فراموش می شوند  .به منظورجلوگیری از فراموشی و صرفه جویی در وقت و زمان مطالب کتاب را به ترتیب زمانی زیر مرور کنید:مرور اول:یک روز پس از مطالعهمرور دوم:ده روز پس ازمرور اولمرور سوم:یک ماه پس از مرور دوممرور چهارم:? ماه پس از مرور سوممرور پنجم:یک سال پس از مرور چهارم ترفند های امتحان دادن: ?ـشب امتحان زود بخوابید و از خوردن زیاد موادی که دارای کافئین می باشند خودداری کنید(مانند چای و قهوه)?ـ دوساعت قبل از امتحان کتاب را کنار بگذارید و مطالبی را که فرا گرفته اید بصورت بحث گروهی با دوستانتان مباحثه کنید و اشکالاتتان را از یکدیگر بپرسید.?ـ حداقل یک ربع زود تر در جلسه امتحان حاضر شوید و مجهز باشید یعنی وسایل لازم را همراه خود بیاورید و پس از نشستن روی صندلی نفس عمیقی بکشید و با یاد خدای بزرگ امتحان را شروع کنید.?ـ پس از گرفتن برگه ی امتحان  و نوشتن مشخصات خود روی آن ابتدا همه ی سوالات را با دقت بخوانید و اگر به سوال ساده ای رسیدید فورا" جوابش را بدهید.سوالاتی را که جوابشان را نمیدانید کنارشان علامت  _  بزنید  و سوالاتی را که جوابشان را می دانید ولی وقت زیادی می گیرند کنارشان علامت  +  بگذارید تا بعدا" دوباره به سراغشان بیایید و جواب بدهید.?ـ سعی کنید به همه سوالات پاسخ دهید حتی اگر جواب سوالی را نمیدانید سعی کنید از خودتان چیزی بنویسید.?ـ پس از پاسخ به همه سوالات برگردید و یک بار دیگر سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ هایتان را مرور کنید تا احیانا" اشتباهی رخ نداده باشد.?ـ در امتحانات تستی (مخصوصا" امتحان آزمون دانشگاه ها) ما اگر جواب نیمی از پرسش ها را بدانیم با استفاده از مهارت های تست زدن می توانیم جواب بقیه سوالات را نیز پیدا کنیم. برای نمونه در امتحانات تستی مطابق آمار اثبات شده است که به طور کلی جواب هر سوال قبل و بعدش متفاوت است. پس برای مثال اگر پاسخ پرسش یک گزینه ـ الف ـ  باشد و پاسخ پرسش دو را ندانیم و پاسخ پرسش سه? گزینه ی ـ ب ـ باشد به احتمال قریب به یقین پاسخ پرسش-?- گزینه ی   ج  و  دال است?ما برای پیدا کردن جواب بین دو گزینه ی   ج  و  دال ?باید به قانون دیگری عمل کنیم مه می گوید در مجموعه ی پنج تایی سوالات?چهار گزینه ی جواب (الف ـ ب ـ ج ـ د) همیشه وجود دارند پس مطابق این قانون ما به جواب های چهار پرسش مجاور سوال ? نگاه می کنیم تا ببینیم که کدام یک از گزینه های (ج و د) در جواب این پرسش ها نیس??هر یک که نباشد جواب پرسش ماست.برای نمونه اگر:پاسخ سوال ?:گزینه ی الفپاسخ سوال ?:نمی دانیمپاسخ سوال ?:گزینه ی بپاسخ سوال ?:گزینه ی جو پاسخ سوال ?:گزینه ی الف باشد...پاسخ سوال ? گزینه ی (دال) است?زیرا هم با جواب سوال یک و سه متفاوت است  هم اینکه?در این دسته پنج تایی?گزینه ی (دال) وجود ندارد. ?ـ در برخی از سوالات تستی?دسته ی ارتباط وجود دارد.یعنی این که?گزینه ها دو به دو با هم مربوطند .مثلا? اگر در سوال ریاضی گزینه های الف:?+ ?   ب:?+ ?   ج:?- ?   د:?+داده باشد?گزینه های ?+ و ?- تشکیل دسته ی ارتباط را می دهند که به احتمال بسیار زیاد?جواب بین دو گزینه ی (?+ و ?-) است که با هم ارتباط دارند. ?ـ در اکثر موارد?در سوالات تستی گزینه ای که می گوید(همه ی موارد ذکر شده) صحیح است گزینه ی جواب می باشد. ??ـ پس از دادن امتحان فورا" سراغ امتحان بعدی نروید? بلکه جند ساعت استراحت کنید و تفریح مورد علاقه ی خود را انجام دهید و زمانی را برای ورزش در نظر بگیرید. ??ـ پس از دادن برگه ی امتحان?با دیگران دنبال جواب سوالات نگردید چرا که وقتی نتیجه داده شد? می توانید مطلع شوید.( وقت و انرژی خود را به جای پیدا کردن جواب سوالات امتحان قبل?روی امتحان بعدی بگذارید.)


نوشته شده در : شنبه 25 اردیبهشت 1389  توسط : محمد پورپناهی گل تپه.    نظرات() .

Can you get an operation to make you taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:15
Hi there! This article could not be written any better!
Going through this article reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I will forward this information to him.

Pretty sure he'll have a great read. Thank you for sharing!
http://patriamusumeci.hatenablog.com
چهارشنبه 21 تیر 1396 19:23
Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked
submit my comment didn't show up. Grrrr... well
I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر